W naszej ofercie znajduje się projektowanie geotechniczne oraz specjalistyczne roboty geotechniczne.

Projektowanie geotechniczne:

  • zabezpieczanie głębokich wykopów (ścianki berlińskie, palisady, scianki szczelne),
  • wzmocnienia istniejących fundamentów,
  • realizacja fundamentów pośrednich dla nowobudowanych obiektów,

Specjalistyczne roboty geotechniczne:

  • przesłony przeciwfiltracyjne,
  • zabezpieczanie głębokich wykopów,
  • podbijanie istniejących fundamentów,
  • wzmacnianie podłoża pod nowobudowane obiekty,
  • doszczelnienia,
  • stabilizacja osuwisk.