Kolumny Jet grouting powstają w wyniku wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej w podłożu gruntowym. Zaczyn cementowy wtłaczany jest w grunt poprzez dysze iniekcyjne. Proces formowania kolumny jest oparty na mieszaniu się gruntu zalegającego w podłożu z zaczynem cementowym podawanym pod wysokim ciśnieniem rzędu 30-55 MPa.

Główne zastosowanie kolumn jet grouting:

  • Wzmocnienie podłoża gruntowego o niedostatecznej nośności pod fundamentami obiektów nowobudowanych oraz istniejących i przeniesienie projektowanych obciążeń na warstwy nośne podłoża.
  • Formowanie palisad oporowych i przesłon filtracyjnych.
  • Doszczelnianie ścian szczelnych, szczelinowych, palisad oraz zapór.
Kolumny Jet grouting Kłodzko, Legnica, Opole, Wałbrzych, Wrocław.

Wykonujemy swoje usługi na terenie całej Polski, jednak większość zleceń wykonujemy na terenie i w okolicach takich miast jak:

  • Kłodzko
  • Legnica
  • Opole
  • Wałbrzych
  • Wrocław

Zapraszamy do kontaktu

Zapoznaj się z naszą ofertą:: Mikropale