Sloupky tryskové injektáže

Sloupce jsou výsledkem vysokotlakého vstřikování do půdy. Cementová suspenze protéká v půdách skrz
vstřikovací trysky. Proces vytváření sloupců je založen na smíchání malty s prováděnou zeminou
pod vysokým tlakem 30-55 MPa.

Hlavní aplikace sloupů tryskové injektáže:

  • vyztužení zeminy s nedostatečnou únosností pod stávajícími i nově budovanými základy pro přenášení projektovaného zatížení na odpovídající vrstvy zeminy,
  • tvoří sečné pilotové stěny a těsnící desky,
  • těsnění spár mezi sloupy, diafragmovými stěnami, štětovnicemi a hrázemi.