Vrtané injektážní mikropiloty jsou základové piloty o průměru dříku nejvýše 300 mm, nejčastěji vyztužené ocelovým profilem, trubkou nebo systémovou tyčí. Mikropiloty jsou konstrukční prvky přenášející zatížení z konstrukcí do země nebo omezující pohyb konstrukcí a konstrukcí.

Mikropiloty se používají pro:
Zakládání nových a posilování stávajících struktur.
Formování zádržných konstrukcí.
Zpevnění zeminy a kotvení.

Naše služby poskytujeme po celém Polsku, ale většinu našich zakázek provádíme ve městech a jejich okolí, jako jsou:

Kłodzko
Legnica
Opole
Wałbrzych
Wroclaw