Oferta

Projektowanie geotechniczne: zabezpieczanie głębokich wykopów (ścianki berlińskie, palisady, scianki szczelne), wzmocnienia istniejących fundamentów, realizacja fundamentów pośrednich dla nowobudowanych obiektów, Specjalistyczne roboty geotechniczne: przesłony przeciwfiltracyjne, zabezpieczanie głębokich wykopów, podbijanie istniejących fundamentów, …

Mikropale iniekcyjne

Mikropale iniekcyjne wiercone są to pale fundamentowe o średnicy trzonu nie większej niż 300 mm, najczęściej zbrojone są kształtownikiem stalowym, rurą lub prętem systemowym. Mikropale są elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi obciążenia …

Kolumny Jet grouting

Kolumny Jet grouting powstają w wyniku wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej w podłożu gruntowym. Zaczyn cementowy wtłaczany jest w grunt poprzez dysze iniekcyjne. Proces formowania kolumny jest oparty na mieszaniu się gruntu …